Kalkulačka

Daňové přiznání 2020 – jaké jsou změny oproti minulému roku?

Pro některé běžný a s léty zkušeností již téměř zautomatizovaný úkon, pro jiné hotová noční můra a každoroční trápení.

Termín daňového přiznání se rychle blíží, a i letos s sebou přináší určité změny. Pojďme se společně podívat na to, jak na daňové přiznání v roce 2020.

Do kdy a jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání je nutné podat do 3 měsíců od skončení zdaňovacího období. V letošním roce se jedná o středu 1. dubna, přičemž do tohoto data je nutné uhradit také daň z příjmu.

Termín platí i pro majitele datových schránek. Daňoví poplatníci s prodlouženou lhůtou o tři měsíce, např. na základě plné moci udělené daňovým poradcem, pak přiznání podávají až v červenci.

Přestože novela daňového řádu obsahuje ustanovení rušící pětidenní toleranci, kterou s oblibou využívají nejrůznější opozdilci, v letošním roce ještě platit nebude.

Stále tak platí tolerance pěti pracovních dní v případě pozdního podání daňového přiznání a čtyř pracovních dní pro pozdní zaplacení daně.

Je pravda, že na vrácení přeplatků nemá rychlost podání daňového přiznání žádný vliv, nicméně neodevzdávejte jej na poslední chvíli.

Ze statistik vyplývá, že spousta podnikatelů s podáním přiznání otálí. Pokud se tedy na svůj úřad dostavíte včas, vyhnete se dlouhým frontám, které se budou tvořit na konci března.

Jste-li OSVČ, budete pro správné vyplnění daňového přiznání potřebovat podklady v podobě veškerých příjmů a případně i nákladů.

Vyplatí se proto vést si vlastní evidenci faktur. Do vyplnění se pak můžete pustit samostatně, případně tento úkol svěřit do rukou daňových účetních.

Samotné daňové přiznání pak můžete podat osobně na podatelně místně příslušného daňového úřadu, elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu, poštou nebo prostřednictvím datové schránky.

Osobní podání přiznání vám dá 100% jistotu, že jste všechny potřebné dokumenty doručili na správné místo.

Úředníci také mohou na místě zkontrolovat jejich formální náležitosti, což vám může ušetřit spoustu starostí s případným posíláním opravných přehledů.

Kdo podává daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat každý, u koho roční příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 korun.

Přiznání však musíte podat i při nižších příjmech, a to, pokud máte příjmy ze zahraničí zdaňované zvláštní sazbou, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy podléhající srážkové dani podle zvláštní sazby.

Pokud jste zaměstnaní a DP si podáváte sami, musíte své zaměstnavatele za uplynulý rok požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

V případě, že se vaše daňové přiznání bude týkat pouze příjmů ze závislé činnosti (tedy zaměstnání), můžete využít zjednodušený dvojstránkový formulář.

OSVČ musí kromě DP odevzdat také přehledy o příjmech a výdajích, které je nutné odnést/poslat na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu.

Přehled novinek pro rok 2020

Níže představujeme přehled novinek v daňovém přiznání podávaném v roce 2020.

Vyšší limit pro daňové paušály

Pokud patříte mezi osoby samostatně výdělečně činné, můžete dle § 7 zákona o dani z příjmů místo skutečných výdajů uplatnit takzvané výdajové paušály, a to 80 %, 60 %, 40 % a 30 % v závislosti na typu vykonávané činnosti. Pro rok 2019 je maximální částka, ze které lze uplatnit výdaje, 2 000 000 korun, oproti předchozímu období se tedy jedná o dvojnásobný nárůst.

Příklad: Pokud vaše příjmy byly v roce 2018 1 500 000 korun a týkal se vás 40% paušál, mohli jste uplatnit náklady ve výši maximálně 400 000 korun. Letos však můžete uplatnit již 600 000 korun.

Vyšší limit pro platbu solidární daně

Pokud váš zisk ze samostatně výdělečné činnosti nebo závislé činnosti překročí stanovený limit, budete muset uhradit 7% daň. Pro rok 2019 je tento limit 1 569 522 korun, přičemž oproti předchozímu roku se jedná o nárůst o 130 560 korun.

Pokud překročíte zákonem stanovený limit a vznikne vám povinnost uhradit solidární daň, budete muset odevzdat daňové přiznání navzdory tomu, že vaše příjmy pochází od jednoho zaměstnavatele.

Zpřísnění limitu pro daňový bonus

Některé rodiny s dětmi negativně pocítí důsledky zpřísnění podmínek pro čerpání daňového bonusu, což je jednoduše rozdíl mezi daní z příjmů a daňovou slevou na dítě.

Abyste na tento bonus získali nárok, musí být vaše příjmy za uplynulý kalendářní rok nově vyšší než 80 100 neboli šestinásobek minimální mzdy, a to nehledě na to, jestli se jedná o příjmy z podnikání nebo zaměstnání. Oproti minulému roku se jedná o nárůst o 6900 korun.

Zvýšení školkovného na děti

Jiné rodiče naopak jistě potěší daňová sleva, kterou můžou uplatnit na své děti školkou povinné.

Oproti minulému roku uplatníte na každého potomka o 1150 korun více, tedy 13350 korun. Je však třeba pamatovat na to, že školkovné může využít pouze jeden z rodičů, přičemž je také nezbytné doložit potvrzení ze školky.

Na závěr nám dovolte poukázat na dvě nejčastější chyby, kterých se podnikatelé dopouštějí při podávání daňového přiznání.

Pokud se rozhodnete poslat přiznání poštou, nezapomeňte jej podepsat!

Přestože se tato chyba může jevit jako naprostá banalita, bohužel je velmi častá. Nepodepsané přiznání je neplatné a úředníci jej nebudou moci zaevidovat.

Pozor dejte také na formální náležitosti při doplácení daně. Dbejte na kontrolu správnosti bankovních údajů, tedy čísla účtu, variabilního symbolu a také samozřejmě doplácené částky.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přejít na začátek