Žárovka na stole

Energie v roce 2020 – budou se zvedat ceny elektřiny?

V průběhu posledních let jsme byli svědky rostoucího trendu cen elektřiny a ani letošní rok nebyl výjimkou.

Zatímco cena zemního plynu dlouhodobě stagnuje, za elektřinu jsme si letos již poněkolikáté po sobě připlatili.

Přestože se nejednalo o takový cenový šok jako na začátku roku 2019, kdy účty spotřebitelů narostly až o 10 %, běžná domácnost si za celý rok připlatí několik set korun navíc. Ještě hlouběji do kapsy pak budou mít ti, kteří elektřinu používají k ohřevu vody nebo topení.

A jak to bude v letošním roce? Čeká nás opět zdražování?

V krátkodobém horizontu je další nárůst cen elektřiny více než pravděpodobný. Z ekonomického hlediska se nám daří dobře, rostou průměrné mzdy, roste inflace a dlouho očekávaná celosvětová ekonomická krize je prozatím v nedohlednu.

Jejím spouštěčem přitom s největší pravděpodobností budou Spojené Státy Americké, k nám by krize měla dorazit až se zpožděním.

V letošním roce došlo k nárůstu tzv. regulované ceny, což je část ceny za energii, kterou má v kompetenci Energetický regulační úřad.

V případě elektrické energie tvoří regulovaná složka více než 50 % ceny a je jednotná pro všechny dodavatele.

V letošním roce vzrostla o 1,3 %, což úřad zdůvodnil potřebami investic do přenosové soustavy a distribuční sítě.

Tento krok nelze vyloučit ani v budoucnu, obzvláště pak vezmeme-li v potaz, že nárůst regulované složky výrazně zaostává za průměrnými cenovými hladinami v České republice. Mzdy, důchody i inflace rostou v průměru mnohem rychleji.

Pod nárůst spotřebitelských cen elektřiny by se mohlo podepsat také zdražení obchodní složky elektřiny.

Pokud budou ceny elektřiny na burzách pokračovat v nastoleném trendu, kdy od roku 2016 narostly na více než dvojnásobek, obchodníci budou nuceni promítnout tyto náklady do koncových cen pro klienty.

Elektřinu navíc ženou nahoru rostoucí ceny emisních povolenek a uhlí. Jelikož více než 50 % elektřiny v naší zemi pochází z uhelných elektráren, je jisté, že i tento faktor bude mít na zdražení elektřiny svůj podíl.

V neposlední řadě je jedním z důležitých faktorů samozřejmě i výběr vhodného dodavatele a potažmo tarifu.

Rozdíly mezi nimi mohou vznikat na základě platby za odebranou megawatthodinu, ale také v měsíčním platu, což je položka, kterou si někteří obchodníci účtují, jiní zase nikoliv.

Obecně platí pravidlo, že ten, kdo chce lepší ceny, musí být aktivní a mít aktuální přehled o to, co se děje na trhu.

Ve světle těchto faktorů je zjevné, že se zdražování elektřiny s největší pravděpodobností dočkáme i v příštím roce.

Mnozí odborníci považují roky 2021 a 2022 za jakýsi pověstný vrchol ekonomického cyklu, po kterém by již mělo dojít ke stagnaci či snad i poklesu způsobeném dlouho očekávanou globální ekonomickou krizí.

Má v současnosti smysl zafixovat ceny elektřiny na delší dobu?

Jelikož elektřina již několik let po sobě zdražuje, spoustu zákazníků jistě zaujala možnost zakoupení produktu s fixací ceny elektřiny.

I samotní dodavatelé zaregistrovali nárůst poptávky po řešeních tohoto typu. Má v současnosti takovýto krok své opodstatnění?

Ceny elektřiny a emisních povolenek se v současnosti drží na vysoké úrovni a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měly v nejbližších dvou letech zlevňovat.

V unijním měřítku patříme v tempu zdražování elektrického proudu mezi absolutní špičku.

Vzhledem k situaci v Německu, které plánuje přejít na „zelenější“ formu elektrické energie prostřednictvím odstavení svých jaderných bloků, může ve středoevropském regionu nastat pokles nabídky.

Dále je třeba počítat i s drahými emisními povolenkami, neplánovanými odstávkami výrobních kapacit, a to zejména u klasických elektráren, a v neposlední řadě také s možnými problémy ve Francii.

V návaznosti na tyto faktory bude konzervativní spotřebitel nejspíše inklinovat k fixaci.

Jelikož se navíc v budoucnu očekává spíše další nárůst velkoobchodních cen elektřiny, jeví se fixace jako rozumný krok.

Fixovat, ale pouze na několik let

Podpis smlouvy na dobu určitou vás sice zbaví volnosti změny dodavatele, ale současně vás zbaví také starostí spojených s pravidelným zvyšováním výdajů. Před podpisem smlouvy si však ověřte, zdali by vám neprospěla případná změna dodavatele.

Je třeba počítat také s tím, že po uplynutí doby fixace může dojít ke skokovému zdražení.

V současnosti se jako ideální doba fixace jeví 1–3 roky. Má to dva hlavní důvody. Za prvé, kratší doba fixace vám takříkajíc rozváže ruce v případě prognózovaného zpomalení ekonomiky, se kterým je třeba počítat v horizontu 3–4 let.

Ekonomická recese by na nějakou dobu oslabila poptávku po elektřině, což by se mohlo alespoň přechodně vyústit ve stagnaci nebo dokonce i pokles spotřebitelských.

A to navzdory odstavování jaderných a uhelných elektráren u našich východních sousedů a pokračujícímu nárůstu cen emisních povolenek.

Za druhé vám pak smlouva na kratší dobu umožní vyhnout se nekalým praktikám tzv. šmejdů, neboť ti zpravidla smlouvy na méně než 3 roky nenabízí.

Nabídka s fixací na dobu přesahující 3 roky zkrátka není férová a je třeba se mít na pozoru.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít na začátek