Řidič v autě

Za jakých okolností je možné zrušit povinné ručení

Všichni, kteří chtějí jezdit autem, musí mít bez podmínky platné povinné ručení. V zásadě je tato pojistka v pojišťovnách známá jako pojištění odpovědnosti za škodu a vztahuje se na motorové vozidlo, které je užíváno na pozemních komunikacích a má také platný technický průkaz a registrační značky.

Cena této pojistky je stanovena podle různých kritérií, v zásadě však platí věk a druh vozidla. Platí tedy podmínky, že čím je vozidlo luxusnější a pojistník mladší, tím bude pojistka „mastnější“, tyto faktory jsou ovlivňující i samostatně.

Kdy mohu zrušit povinné ručení

Vypovědět smlouvu s pojišťovnou můžete při mnoha situacích, pojďme si přiblížit ty nejčastější, a co obnáší.

Zrušení pojištění nebývá tak jednoduché, pojišťovny si chtějí udržet každého klienta, proto při vypovědění smlouvy vyžadují dostatečně dobrý důvod.

Vypovědět smlouvu okamžitě je možné pouze v případě, že se jedná o krátký časový úsek od sjednání (do 2 měsíců), každá pojišťovna má nastavená jiná pravidla.

 • Změna vlastníka – nejčastějším důvodem, proč vypovědět smlouvu, je prodej nebo přenechání vozidla jinému majiteli. Se změnou vlastníka se také mění i pojistník. Nikdo nepřenechá vozidlo třetí osobě, aby si pojistku nechal psanou na sebe, musel by poté hradit veškeré výdaje spojené s nehodou. Smlouva se vypovídá až poté, kdy je vozidlo již přepsané, neboť pojišťovny vyžadují kopii velkého technického průkazu nebo kupní či darovací smlouvu.
 • Před koncem pojistného období – když si sjednáte pojistku, bude platná jeden rok, poté automaticky přijde poštou nová zelená karta s fakturou, která poukazuje na zaplacení dalšího období. Většina pojistníků ani neví, že může smlouvu vypovědět, nezbytné však je, že tuto skutečnost můžete učinit nejpozději 6 týdnů před ukončením tohoto období. S koncem pojistného období také souvisí zdražování pojistky, o kterém vás musí pojišťovna povinně informovat. K navýšení pojistné smlouvy dochází převážně na konci roku a oznámení chodí poštou, poté ji můžete vypovědět.
 • Depozit – majitelé vozidel, která jsou užívána pouze sezónně, mají právo na zimu vložit jejich registrační značky do depozitu (na městský úřad), čímž jsou po celou tuto dobu osvobozeny od placení povinného ručení.
 • Vyřazení z evidence – vozidlo také můžete dočasně nebo trvale vyřadit z evidence. V případě depozitu i tohoto musíte pojišťovně doložit výpověď a záznam o vyřazení vozidla z evidence.
 • Pojistná událost – jestliže jste zavinili dopravní nehodu a chcete poté vypovědět smlouvu, máte na to právo během následujících 3 měsíců, musíte však počítat s tím, že poté následuje měsíční výpovědní lhůta.
 • Odcizení vozidla – jestliže vám někdo vozidlo odcizí. Pojistná smlouva zaniká automaticky poté, co pojišťovně přinesete výpověď a také kopii policejního protokolu, který dokládá odcizení.
 • Dohoda – existujete také možnost vypovědět smlouvu dohodou, toto řešení však bývá poněkud složitější, protože pojišťovny musí plně přijmout vaše důvody a smlouva musí být vypovězena dobrovolně z obou stran. Pokud se budete chtít vydat touto cestou, můžete výpověď zaslat poštou nebo zajít na pobočku osobně, to ale nic nezmění, protože personál za přepážkou o výsledku nerozhoduje.

Kdy pojištění skončí automaticky

 • Zánik – povinné ručení končí automaticky poté, pokud jste neuhradili splátku. Po uplynutí termínu pojišťovna vždy posílá první upozornění, ve kterém vám sdělujete, že máte zpoždění s úhradou a případně vám přidává nějaké penále. Pokud ani poté pojistku nezaplatíte, automaticky zaniká, stává se tomu do 3 měsíců od nedodržení prvního termínu. Během této doby je povinné ručení stále aktivní, nicméně po uplynutí jste povinni zaplatit nejen nezaplacenou úhradu, ale také poměrnou část pojistky za tyto měsíce. Dobu splácení si vždy dobře hlídejte, jestliže o povinné ručení přijdete, jste povinni si okamžitě zajistit nové, bez pojištění odpovědnosti za škodu se nesmíte pohybovat na pozemních komunikacích.

Náležitosti výpovědi povinného ručení

Výpověď musí být vždy podána písemnou formou (ať už poštou nebo elektronicky), žádné ústní dohody nejsou platné. Jak již bylo řečeno, musí být doručena maximálně šest týdnů před ukončením pojištění a musí obsahovat následující náležitosti:

 • jméno a příjmení pojistníka
 • trvalé bydliště pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy – je uvedeno vždy na smlouvě při sjednávání
 • důvod výpovědi – nemusíte psát dlouhé texty, stačí kratší, ale výstižný
 • související dokumenty – jedná se například o policejní protokol při odcizení
 • podpis pojistníka

Jestliže ukončujete smlouvu s pojišťovnou a máte povinné ručení zaplacené na delší dobu, jsou pojišťovny vždy povinny vystavit vám doklad o vrácení poměrné částky pojistky zpět, ať už hotově nebo bankovním převodem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přejít na začátek